#MôžemPomôžem

Správa pre médiá:  Nadácia mesta Topoľčany a mesto Topoľčany sa pripájajú k oslavám Svetového dňa darovania a predstavujú kampaň #MôžemPomôžem

Topoľčany, 26. november 2021: Slovensko už piaty rok po sebe zaplavia dobré skutky počas svetového dňa darovania a štedrosti. Najväčšia oslava dobra na svete sa tento rok koná 30. novembra 2021 a Topoľčany budú jej súčasťou.   


Tento sviatok je reakciou na predvianočný nákupný ošiaľ, ktorý sa spúšťa každoročne koncom novembra a je známy ako Black Friday a Cyber Monday. V protiklade s týmito konzumnými tradíciami stojí Svetový deň darovania a štedrosti, teda #Giving Tuesday, ktorý sa u nás udomácňuje pod názvom #MôžemPomôžem. Na Slovensku kampaň zastrešuje nadácia Pontis a tento rok sa do nej zapojí aj Nadácia mesta Topoľčany spoločne s mestom Topoľčany. Kampaň v našom meste oficiálne začína koncom novebmbra, ale zapojiť sa môže ktokoľvek počas celého adventu.

Pomocná ruka alebo finančný dar

„Radi by sme štedrosť a dobré skutky nasmerovali na potrebné miesta. Tých je v súčasnej náročnej dobe viac než dosť, ale vytipovali sme dve komunity ľudí v našom meste, ktoré chceme podporiť v rámci #MôžemPomôžem, a to dvoma spôsobmi: formou dobrovoľníckej práce, alebo finančným darom,“ vysvetľuje Dana Sujová, správkyňa Nadácie mesta Topoľčany. 

Prvou sú seniori v Zariadení pre seniorov Komfort v Topoľčanoch, ktoré sa ocitlo v náročnej situácii kvôli výpadkom personálu. „Aktuálne oceníme každú pomocnú ruku, či už na práce v exteriéri, údržbu, alebo výpomoc pri poskytovaní služieb našim seniorom,“ uviedla riaditeľka zariadenia Eva Riečicová. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0908 703 031. Prihlásený dobrovoľník by mal byť zdravý a bez akýchkoľvek príznakov ochorení dýchacích ciest. 


Dobrý skutok pre seniorov alebo deti

Druhou formou pomoci je finančná zbierka na kúpu terapeutických pomôcok pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) na ZŠ s MŠ Gogoľova v Topoľčanoch. 

 „Naša trieda funguje už druhý školský rok. Detičky sú výnimočné a s každým jedným prežívame jeho svet. V triede máme šesť detí a troch pedagógov, ktorí sa im plne a odovzdane venujú. Peniaze, ktorými prispejete, využijeme na ich vzdelávanie a terapiu. Zriaďujeme pre nich miestnosť Snoezelen, v ktorej sa nachádzajú rôzne terapeutické pomôcky, no sú finančne veľmi náročné, preto uvítame každý váš dar, ktorým nám pomôžete zlepšiť ich svet,“ povedala zástupkyňa pre MŠ Gogoľova  Janka Mináriková. Prispieť môžete sumou v akejkoľvek výške na číslo transparentného účtu SK68 0900 0000 0051 6798 7671. 

„Vianoce by nemali byť vnímané ako sviatok nákupov a konzumu, ale ako čas, kedy môžeme ukázať svoju štedrosť a premeniť ju na skutky. Preto vítam príležitosť zapojenia mesta Topoľčany do #MôžemPomôžem a verím, že inšpiruje mnohých našich občanov,“ dodala primátorka Alexandra Gieciová.  

Viac informácií o kampani získate na www.nadaciamestatopolcany.sk, alebo na www.mozempomozem.sk

Kontakt pre médiá:

Lenka Savarová
referent pre komunikáciu, propagáciu a vzťahy s verejnosťou
Mesto Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1, 955 01 Topoľčany
tel: +421 38 5340 363, Mobil: +421 908 714 150
e-mail: lenka.savarova@topolcany.sk 

Oficiálna správa na stiahnutie Oficiálna správa na stiahnutie
PDF, 119kb