Adventná charitatívna zbierka 2023

Ďakujeme veľmi moc za Vašu predvianočnú pomoc a príspevky vyzbierané počas adventného obdobia v celkovej výške 

421,22 EUR