Topoľčianske hody 2022

Ď A K U J E M E


Počas “Topoľčianskych hodov 2022¨ sa nám podarilo vyzbierať finančné príspevky 
v celkovej výške 845,34 EUR (registrované číslo zbierky: 406-2022-008760). Budú použité 
na podporu talentov a detí zo sociálnych rodín z nášho mesta…