Topoľčianske hody 2023

Ďakujeme za Vaše príspevky a pomoc. 
Celkový výnos zbierky: 


672,05 Eur

Rozhodnutie o konaní zbierky Topoľčianske hody 2023


V spolupráci s mestom Topoľčany Vás pozývame na Topoľčianske hody 2023, 
počas ktorých sa aj tento rok bude konať zbierka pre Nadáciu mesta Topoľčany. 
Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na podporu vzdelávania a športu 
pre deti a finančnú pomoc sociálnym rodinám v meste Topoľčany.¨