Poslanie

Poslanie nadácie mesta Topoľčany

Radosť na dosah.
Prinášame úsmev tam, kde je to potrebné.

Tri piliere nášho poslania: Pomoc, Podpora a Príležitosť.

Človek so srdcom

POMOC

Pomáhame tým, ktorí sa starajú o seba a svojich blízkych a ocitli sa v ťažkej životnej situácií z dôvodu nepriaznivého zdravotného či sociálneho stavu.

Dvaja ľudia

PODPORA

Podporujeme projekty a iniciatívy v oblasti kultúry, športu a vzdelávania v Topoľčanoch, ktoré pomáhajú rozvoju mesta a jeho obyvateľov.

Ruky

PRÍLEŽITOSŤ

Dávame príležitosť inovatívnym myšlienkam pre zlepšenie života v meste Topoľčany, ale aj obyvateľom pri rozvíjaní ich talentu v rôznych oblastiach.