Ď A K U J E M E….všetkým, ktorí sa zúčastnili knižnej burzy pod názvom “Pomôžou knižkou¨, 
ktorá sa konala dňa 29.3.2022 v Dome kultúry v Topoľčanoch (registrované číslo zbierky: 406-2022-003786)

Vďaka Vám sa počas zbierky vyzbierala celková suma 1 011,50 EUR 

Vyzbierané finančné prípevky budú použité na podporu:
-  detských aktivitých pripravovaných v meste Topoľčany Mediálnou a 
kultúrnou spoločnosťou Topoľčany, s.r.o. v sume 500,00 EUR
-  útulku pre zvieratá v meste Topoľčany (OZ Topoľčianske packy) v sume 511,50 EUR

Rozhodnutie o zapísaní zbierky