O nadácii

Zoznámte sa s Nadáciou mesta Topoľčany

Nadácia mesta Topoľčany pôvodne vznikla ako Nadácia Ľ. Štúra Zriaďovacou listinou zo dňa 26.5.1995 a bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Topoľčanoch.  MV SR zaregistrovalo Nadáciu Ľudovíta Štúra dňa 28.8.1997, na základe návrhu a zriaďovateľskej listiny v súlade s platnou legislativou a Zákonom o nadáciach.


V r. 2002 nadácia zmenila názov na Vzdelaváciu nadáciu Ľudovíta Štúra a jej verejnoprospešným účelom bola podpora vzdelávania, VŠ vzdelávania bakalárskeho štúdia, vzdelávanie podľa zákona o zamestnanosti a podpora celoživotného a postgraduálneho vzdelávania v našom meste. Počas svojho vyše 20ročného pôsobenia Vzdelávacej nadácie Ľ. Štúra absolvovali Bakalárské štúdium Ekonomickej Univerzity stovky úspešných absolventov z mesta Topoľčany. Prvý akademický rok bol otvorený v septembri 1995 ako denné štúdium, postupne počty študentov Bakalárskeho štúdia v Topoľčanoch mali klesajúcu tendenciu. Vzdelávacia nadácia Ľ. Štúra sa podielala aj na organizovaní kurzov a školení. 


V r. 2018 podporovala študentov - seniorov z nášho mesta v rámci projektu "Univerzity tretieho veku" organizovanom v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. V júli 2020 nadácia zmenila názov na "Nádaciu mesta Topoľčany" a bol rozšírený  verejnoprospešný účel nadácie v Registri nadacií.

Nadačná zmluva Nadačná zmluva

Predsedníčka Správnej rady

Rebeka

JUDr. Alexandra Gieciová

Predsedníčka Správnej rady
Primátorka mesta Topoľčany

Členovia Správej rady

Rebeka

Ing. Ida Valachová

Člen správnej rady

Rebeka

Mgr. Jozef Jančovič

Člen správnej rady

Rebeka

Ing. Rudolf Páleš

Člen správnej rady

Juraj

Juraj Topor

Člen správnej rady

Správca nadácie

Rebeka

Ing. Dana Sujová

Správca nadácie