Pomáhame ďaľej

Za posledných 12 mesiacov nadácia finančne podporila a pomohla obyvateľom nášho mesta Topoľčany celkovou vyplatenou sumou finančný príspevok vo výške 3 438,68 Eur.