Po minuločnom úspešnom tábore aj tento rok Nadácia mesta Topoľčany organizuje v spolupráci s Mestom Topoľčany, Odborom školstva, kultúry a práce s mládežou detský letný Pirátsky tábor. Tento rok  6 deťom, ktoré sú z detského domova alebo z rodín v sociálnej núdzi Nadácia mesta Topoľčany hradila 100% poplatku za tábor.