Knižná burza 2024

Ďakujeme všetkým za podporu zbierky Knižná burza 2024
Celkový výnos zbierky: 1 509,24 EUR


Príspevky zo zbierky budú použité na podporu detského letného tábora a na detské aktivity v meste Topoľčany