Nebo je naše srdce

Knihu napísala naša obyvateľka mesta Topoľčany. Je to jej literárnou prvotinou, vznikla pre podporu a ďalšiu následnú liečbu a rehabilitáciu autorkinho syna Jakuba a aj Nadácia mesta Topoľčany prispela finančne na vydanie tejto knihy: