Poslanie nadácie mesta Topoľčany

Radosť na dosah.
Prinášame úsmev tam, kde je to potrebné.

Tri piliere nášho poslania: Pomoc, Podpora a Príležitosť.

Človek so srdcom

POMOC

Pomáhame tým, ktorí sa starajú o seba a svojich blízkych a ocitli sa v ťažkej životnej situácií z dôvodu nepriaznivého zdravotného či sociálneho stavu.

Dvaja ľudia

PODPORA

Podporujeme projekty a iniciatívy v oblasti kultúry, športu a vzdelávania v Topoľčanoch, ktoré pomáhajú rozvoju mesta a jeho obyvateľov.

Ruky

PRÍLEŽITOSŤ

Dávame príležitosť inovatívnym myšlienkam pre zlepšenie života v meste Topoľčany, ale aj obyvateľom pri rozvíjaní ich talentu v rôznych oblastiach.

Projekty, Iniciatívy a Inovatívne myšlienky

Oblasti, ktoré podporujeme

Filter do klimatizácie

Kultúra

Rozvoj v oblasti kultúrneho života - hudby, divadla, kina a rôznych iných kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie. 

Činka

Šport

Fyzická aktvita je pre zdravie človeka dôležitá, a preto podporujeme každý šport, ktorý zastáva známe porekadlo - V zdravom tele - zdravý duch.

Talár

Vzdelávanie

Vzdelávanie je dôležitou "stavebnou bunkou" pre hodnotnejší život nielen každého z nás, ale spoločnosti ako takej. Kvalita vzdelania je preto základ.

Ruka a lístok

Ochrana živ. prostredia

Ochrana prostredia, v ktorom žijeme, je ďalším významným faktorom pre kvalitu života každého z nás. Nebuďme ľahostajní k prírode.

Pulz a srdce

Zdravý spôsob života

Podporujeme projekty, ktoré pomáhajú ľudom naučiť sa viesť zdravý spôsob života - či už ide o pohyb, stravu, relax a pod.a ktoré znižujú zbytočný stres.

Megafón

Propagácia mesta

Pomáhame realizácii projektov, ktoré posúvajú naše mesto vpred v dobrom zmysle slova a môžu byť inšpiráciou pre ostatné mestá Slovenska.

Potrebujete pomôcť?
Odošlite nám formulár, alebo napíšte e-mail na