DARUJTE NÁM 2% DANE

Prispejte na podporu a činnosť Nadácie mesta Topoľčany

    V roku 2023 Nadácia mesta Topoľčany poskytla pomoc a príspevky v sume prevyšujúcej 10 000 EUR

Aj vďaka Vašej podpore a finančných príspevkov sme mohli  pomôcť a podporiť:

- Organizovanie detského letného tábora

- Príspevky rodinám z nášho mesta, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi, alebo sa starajú o člena rodiny s vážnym zdravotným ochorením

- Pomoc rodinám s deťmi, ktoré si zo zdravotných dôvodov vyžadujú špeciálnu zdravotnú starostlivosť

- Podpora pre OZ Topoľčianske packy

- Príspevky pre obyvateľov nášho mesta Topoľčany, ktorí reprezentovali dobré meno mesta

- Príspevok na detské aktivity organizované v meste Topoľčany

- Vianočný nákup potravín pre sociálne rodiny

- Pomoc pre deti zo ZŠ (príspevky na školský klub detí, školské potreby, škola korčuľovania, ...)

V našej činnosti podpore deťom a občanov, dobrých skutkov a projektov v meste 
Topoľčany by sme radi naďalej pokračovali a poprosili Vás o Vašu pomoc venovaním 
2% dane Nadácií mesta Topoľčany

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane z príjmov
Informácie o určenej právnickej osobe:

Názov: Nadácia mesta Topoľčany
Právna forma: NadáciaIČO: 34076557
Ulica: Nám. Ľ. Štúra 2357/2
Mesto: Topoľčany
PSČ: 955 01
Evidenčné číslo NCRpo:18176/2022
Dátum registrácie:15.12.2022

Bankový účet: SK68 0900 0000 0051 6798 7671Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontakt: info@nadaciamestatopolcany.sk


Postup na poukázanie 2% dane z príjmov

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania 
(Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane). Termín: do 31. marca 2024 (resp. do 30. júna 2024 pri odklade daňových priznaní)

Fyzické osoby (daňovníci), za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ (v rámci ročného zúčtovania dane z príjmu fyzických osôb)  - 
Vyplnené VYHLÁSENIE (link na stiahnutie) pošlite spolu s potvrdením o zaplatení́ dane na daňový́ úrad, podľa miesta Vášho trvalého pobytu. 
Termín: do 30. apríla 2024

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie robí za Vás zamestnávateľ:
Do 15.02.2024  požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Vyplňte Vaše údaje do tlačiva „Vyhlásenia o poukázaní  2 % dane“. Vyžiadajte si od Vášho zamestnávateľa  „Potvrdenie  o zaplatení dane“.
Obe tlačivá zašlite do 30.04.2024 daňovému úradu podľa Vášho bydliska

Formulár Vyhlásenie je možné stiahnuť tu:

Tlačivo 2% dane Tlačivo 2% dane

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane z príjmov
Informácie o určenej právnickej osobe:

Názov: Nadácia mesta Topoľčany
Právna forma: Nadácia
IČO: 34076557
Ulica: Nám. Ľ. Štúra 2357/2
Mesto: Topoľčany
PSČ: 955 01
Evidenčné číslo NCRpo:18176/2022
Dátum registrácie:15.12.2022

Bankový účet: SK68 0900 0000 0051 6798 7671
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontakt: info@nadaciamestatopolcany.sk


Pokiaľ viete o niekom, kto sa ocitol v ťažkej životnej situácií, alebo máte otázky, 
podnet alebo nápad na zaujímavú aktivitu či projekt, napíšte nám: info@nadaciamestatopolcany.sk