Mestská hodová slávnosť - Stôl Štedrého Žochára

Pri príležitosti sa konania mestskej hodovej slávnosti “Stôl Štedrého Žochára¨ mohli obyvatelia nášho mesta prispieť dobrovoľným príspevkom pre Nadáciu mesta Topoľčany. Celková vyzbieraná suma bola 320,00 Eur za čo veľmi moc našim občanom ďakujeme…